Wszystkie zdjęcia powstały dzięki możliwości wejścia na teren 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego, Serdecznie Dziękuję